In memoriam dr. Jan Weernekers

Op 25 november 2019 is dr. J. Weernekers overleden. Hij was 1973 tot 1983 predikant van de toenmalige Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Zijn vroegere collega Jan Simon Ridderbos, emeritus predikant te Leusden, schreef onderstaand In Memoriam.

Dr. Jan Weernekers

Op 25 november 2019 stierf Jan Weernekers. Hij werd 89 jaar. Van 1973 tot 1983 was hij predikant van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Zo leerde ik hem kennen. Aanvankelijk maakte hij niet een wat je noemt verpletterende indruk. Integendeel. Jan was allesbehalve verpletterend. Hij was rustig, bescheiden en uiterst bedachtzaam. Hij was een man des vredes. Maar Jan was géén ‘doetje’. Scherpzinnig en als het nodig was zeer beslist. Zo had ik in mijn toen nog wat ‘onbedachte’ jaren wel eens wat dingen bedacht die ik graag in de Dorpskerk zou willen zien gebeuren. Jan liet mij dan meteen weten wat er geen schijn van kans zou hebben, wat wellicht te overwegen zou zijn en waarover we het ooit nog wel eens zouden kunnen hebben. Dat gaf behalve duidelijkheid ook rust. Ik wist waar ik aan toe was.

In die jaren 1978 en verder groeide Leusden onstuimig. Als heel bijzondere momenten herinner ik mij dat wanneer ik na bezoeken in Zuid afgelegd te hebben en in de late avond naar huis terugkerend, bij het PON-lijntje, de overweg, Jan tegenkwam. Die was op verkenning geweest in de IIe Fase. Daar bij de spoorbomen zetten we onze fietsen aan de kant en wisselden wij onze bevindingen uit in ruime openhartigheid.

Leusden was, zeker in die tijd, geen gemakkelijke gemeente. Toen hij hier 10 jaar voorganger was geweest gaf hij in een interview aan dat en waarom het wel genoeg was en voor hem tijd om te vertrekken. Daarin aarzelde hij niet ook de scherpe kantjes van Leusden te vermelden.
Jan was een doordacht prediker en een zeer getrouw pastor. Zag kans om tussen alle werkzaamheden door te promoveren op Angelus Merula, 1532, de pastoor van Heenvliet, die de Reformatie was toegedaan.

Een dorpspastor. Dat was Jan ten voeten uit. In een eenvoudig vroom christelijk geloven, oprecht en betrouwbaar tot op het bot. Geertje, zijn vrouw, Klaas, Henk, Ria en Reiny, hun kinderen, zijn gemeente, de mensen volledig toegewijd.

Op een schitterende wintermorgen was er rond hem een dienst te Veessen, waar het allemaal begon. Een dienst vol liefde. Toen droegen zijn kinderen hem het kerkje uit en hij is in zijn graf gelegd, achter de heg van de pastorie. Eigenlijk in zijn eigen achtertuin.

“Nu laat ons God de Here, dankzeggen en Hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen” LB 863

Jan Simon Ridderbos

Jan Weernekers werd geboren op 22 december 1930. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1959 hervormd predikant in Veessen. Daarna stond hij in Wommels (1963), Vroomshoop (1969), Leusden (1973) en Varsseveld (1983). Hij ging in 1996 met emeritaat. Ds. Weernekers promoveerde in 1989 op ”De theologie van Angelus Merula”. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van het landelijke Samen-op-Weg-proces.

X