In memoriam mevrouw Ans Brandsma

Overleden mevrouw Ans Brandsma

Geboren in Zaandam op 4 juni 1946
Overleden in Amersfoort op 9 mei 2019

Ans is onverwacht op 9 mei op een leeftijd van 72 jaar overleden. Na een revalidatie vanwege COPD klachten was ze enkele dagen thuis; een virusinfectie werd haar fataal. Ans woonde op de Herikhof 12.

Ze was een aardige, ambitieuze, gepassioneerde en eigenzinnige vrouw. Haar leven stond in het teken van haar werk. Haar missie was om te leven vanuit het ‘principe hoop’ en je in te zetten voor sociale gerechtigheid. Ze had theologie willen studeren maar als gereformeerd meisje in de jaren zestig kon je de kansel nog niet op. Later ging ze alsnog studeren aan de VU. Het werd sociologie met als bijvak godsdienstsociologie.

Vanaf 1980 werkte ze in Leusden bij de Gereformeerde Stichting Samenlevingsaangelegenheden. Het was de tijd van de Vredesbeweging, Vrouwenemancipatie, het Conciliair Proces en de oecumene. Op al die verschillende terreinen heeft Ans zich ingezet zowel in haar werk als professioneel als ook als vrijwilliger. Naast haar werk was ze ook moeder van Hester en Sander en later werd ze oma van Saar, Eva, Tygo en Nine Fay.

In de kerk in Leusden was ze actief in de plaatselijke Raad van Kerken en organiseerde de oecumenische Pinkstervieringen. Ze was vele jaren redacteur van ons kerkblad. We zijn Ans heel dankbaar voor wat ze voor onze gemeente en de oecumene heeft betekend.

Op 16 mei 2019 was de afscheidsdienst van Ans op Rusthof. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in het gemis. Ik hoop dat we de inzet voor de sociale gerechtigheid en de hoop waar Ans uit leefde niet veronachtzamen in onze kerken en op de plekken waar wij leven.

Ds Anette Sprotte

X