In memoriam mevrouw Cornelia van Nijkerk -Doppenberg

Geboren op 15 juli 1956 in Putten
Overleden 1 augustus 2020 in Amersfoort

Zaterdag 1 augustus 2020 is Corine van Nijkerk op een leeftijd van 64 jaar overleden. Ze woonde met haar man Ton op de Begijnhove 36. Corine was een toegewijde verpleegster die vele jaren in het verzorgingstehuis Birkhoven in Amersfoort heeft gewerkt. Ze was een hartelijke vrouw die genoot van gezelligheid. In 2018 werd ze ernstig ziek en het is bewonderwaardig hoe berustend zij met haar ziekte omging. Tijdens haar ziekteproces was ze blij met alle steun en aandacht die ze ontving van haar man en vriendinnen. Corine groeide als enig kind op in een gelovig gezin in Putten. Het geloof was voor haar een bron van steun en kracht. Op vrijdag 7 augustus is in besloten kring afscheid van haar genomen en daarna is ze op Rusthof begraven. We wensen haar man veel sterkte toe in het gemis om haar.

Ds. Anette Sprotte

X