Is een echte kerkdienst alweer in zicht?

Nu de overheid de maatregelen in verband met de coronacrisis aan het versoepelen is, krijgen we vragen over wanneer we weer naar de kerk kunnen gaan. Achter de schermen wordt hierover nagedacht, maar we kunnen nog niets beloven of toezeggen. Voor een kerkdienst met 1,5 meter afstand moeten veel maatregelen worden genomen en dit vraagt om veel voorbereiding. Alleen op een veilige manier willen we dit kunnen doen, want veiligheid en gezondheid staan voorop.

In juni zijn we van plan om in ieder geval minimaal één proefdienst te houden met maximaal 30 aanwezigen. Waarschijnlijk worden dat de leden van de kerkenraad zodat zij ook goed voorbereid zijn.

Intussen gaan de online diensten natuurlijk door. We krijgen hierover veel positieve reacties, ook van mensen die al langer geen kerkdiensten konden bezoeken en zich nu weer extra betrokken voelen.  We denken na over hoe we dit in de toekomst kunnen blijven doen.

Wij houden u op de hoogte.

Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en beheerder

X