Kerk & schooldiensten op 29 september

Zondag 29 september 2019 is de jaarlijkse oecumenische Kerk & schooldienst. Alle basisschoolkinderen en hun (groot/pleeg/stief/oppas)ouders zijn van harte welkom in de Marcuskerk. We gaan zingen, bidden en horen een verhaal over een piepklein zaadje. De collecte is bestemd voor Pleegzorg Leusden. De diensten worden samen voorbereid met de leraren en kinderen van zeven basisscholen in Leusden.

Dienst 9.00 uur: Het Christal, Het Kompas, Loysderhoek, De Holm
Dienst 10.30 uur: Rossenberg, De Brink, Kla4

Voor de allerkleinsten is er oppas (0-3 jaar).

Contact: Jeannette Stekelenburg, tel. 033 – 495 07 03; e-mail:  jjstekelenburg@outlook.com

X