Kerkbalans: een geweldig resultaat!

De Actie Kerkbalans 2020 heeft voor de Protestantse gemeente te Leusden een geweldig resultaat opgeleverd: € 345.500, ruim € 8.000 meer dan de doelstelling en ook meer dan het resultaat van vorig jaar!

Natuurlijk kunnen en moeten we als kerkrentmeesters allerlei mitsen en maren bij dit resultaat aangeven:
• Mensen hebben hun toezegging verhoogd om te compenseren dat we geen accept-giro-acties meer zullen houden voor de Paas- en de Eindejaarscollectes;
• We moeten nog maar afwachten of iedereen in staat zal zijn om de toezegging na te komen;
• Er komen tegenvallers op ons af door verminderde opbrengsten van collectes en zaalhuur;
• Een deel van onze beleggingen is minder waard geworden.

Maar dat mag ons er niet van weerhouden om dit succes als gemeente te vieren. En dat succes is veel breder dan alleen maar financieel. Het laat zien dat we met elkaar de Protestantse gemeente van waarde vinden als onderdeel van de Kerk van Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat we dan met Gods hulp ook door de corona-crisis heen zullen komen.

Namens de kerkrentmeesters mag ik u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Gerard van Houwelingen, ouderling-kerkrentmeester

X