Kerkbalans: het begrote resultaat is gehaald!

In maart konden we u melden dat we op koers lagen om het begrote bedrag aan toezeggingen van € 344.400 te halen. Inmiddels is er voor ± € 346.000 aan toezeggingen binnen en hebben we het begrote bedrag dus inderdaad gehaald. Het toegezegde bedrag is 0,2% lager dan in 2017, maar we vinden het hoopgevend dat de daling kleiner is dan vorig jaar. Toen was deze 1,2%.

Bij de analyse van de cijfers viel op dat we als gemeente vergrijzen. Van het toegezegde bedrag komt 57% voor rekening van leden van 70 jaar en ouder. Twee jaar geleden was dat 53%. Verder viel op dat ruim 100 leden hun toezegging hebben verlaagd: 10 meer dan vorig jaar. We kijken of we daar iets van kunnen leren.

We hebben ook de organisatie van de actie geëvalueerd. Een belangrijke les is dat het helpt als meer mensen digitaal met de actie meedoen. Als u dat voortaan ook wilt doen, kunt u zich NU AL opgeven door een e-mail te sturen aan kerkbalans@pgleusden.nl. Verder zullen we het draaiboek voor de actie aanpassen. Zo zullen we de lopers eerder benaderen. De verandering van de indeling van de loopwijken is de meeste lopers goed bevallen, omdat de wijk meestal dichter bij hun huis lag. Een paar lopers waren erg gehecht aan hun oude wijk.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde actie Kerkbalans. Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan.

X