Kerkelijk Bureau

De laatste jaren hebben Ingrid de Jong en Evert Jan van de Lagemaat samen aan de dagelijkse werkzaamheden voor het kerkelijk bureau invulling gegeven.

Helaas heeft Ingrid ons nu laten weten dat zij uiterlijk 1 juli 2020 met haar werkzaamheden voor het kerkelijk bureau wil stoppen. Dat vinden wij heel jammer, mede gezien haar enthousiasme en inzet.

Na 1 januari gaan we ons beraden hoe we de ontstane vacature gaan invullen.

Het College van Kerkrentmeesters
Adri van Hoven, voorzitter

X