Kerktaxichauffeurs gevraagd z.s.m.

Het staat zo simpeltjes op de voorlaatste pagina van het Kerkblad onder het overzicht van de diensten: “Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi?” In de praktijk is het aantal aanvragen dusdanig toegenomen, dat er soms al dubbele ritten gepland moeten worden. Voor de DK is dit al ingevoerd en voor de MK lijkt het binnenkort ook nodig te zijn.

Om de beschikbare chauffeurs niet te overvragen – vaak naast hun andere kerkenwerk – is het zeer gewenst om extra menskracht in te zetten. Hierbij dan ook een dringende oproep of u mee kunt werken aan de uitvoering van de Kerktaxiritten. Alle gemeenteleden – maar vooral de jongere – worden van harte uitgenodigd de gelederen te versterken. Verdere informatie en opgave bij Renze Steringa, tel. 06 – 4116 1430, e-mail:  r.steringa@kpnmail.nl.

 

X