Kerst 2019: Geef licht aan kinderen in Moldavië!

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen wereldwijd. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Kinderen in Moldavië zijn vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden.
Kerk in Actie wil kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.
Helpt u mee?

Tijdens het kinderkerstfeest op Kerstavond in de Marcuskerk, en op Eerste Kerstdag in beide kerken, is de eerste collecte bestemd voor dit mooie project!

U kunt ook een gift overmaken op rekening NL35 RABO 0335952232 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leusden o.v.v. KINDEREN IN DE KNEL MOLDAVIË – Kerst 2019.
Van harte aanbevolen!

De ZWO-groep

X