Kerst-ontmoetingsmiddag in de Marcuskerk

Dinsdag 12 december 2023 zal er een speciale Ontmoetingsmiddag zijn in de Marcuskerk.
Deze middag zullen wij de Kerstviering houden.

Wij gaan op weg naar Kerst, naar het feest van de geboorte van Christus.
Het thema voor deze viering is: “IN DE GLORIA!”.
Ds. Rob zal met ons de viering houden.
We maken gebruik van een liturgie en muzikale medewerking zal worden verleend door Astrid Sparreboom en Teun van Dalen.

We beginnen om 14.30 uur, maar de kerk is open vanaf 14.00 uur.
Dan kunt u al genieten van koffie of thee met wat lekkers.

Na de viering is er een gezamenlijke feestelijke maaltijd en we sluiten af om ongeveer 18.00 uur.
Als u zich voor de maaltijd nog niet opgegeven heeft en u wilt er wel graag bij zijn, zou u het ons dan even willen laten weten?!
Dit kan bij Diana Saaltink, tel. 033 – 494 4398. Vriendelijk verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen.

Allen die belangstelling hebben, ook vrienden en bekenden, om deze middag bij te wonen zijn van harte welkom!
Als u vervoer nodig heeft, wilt u dan liefst een dag van tevoren even bellen met Jan Berends, telefoon 033 – 494 5491.
Weet u dat u deze middag ook kunt beluisteren via de Kerkomroep!
Deze is mee te beleven via https://www.pgleusden.nl/live of via https://pgleusden.nl/youtube.

Info: Iemeke Ketel (tel. 033 – 434 3500)

X