Kerstgroet 2019

De kerstgroet is ook dit jaar bestemd voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en voor hen die ziek zijn, of in een verpleeghuis of ziekenhuis verblijven.

Wanneer u iemand weet, die door ziekte of anderszins voor een kerstgroet in aanmerking komt, wilt u dat dan liefst vóór 9 december doorgeven bij uw wijkouderling, contactpersoon, wijkpredikant of bij een van onderstaande adressen?

Namens het Gemeentediakonaat,
Voor de Dorpskerk
• Aart van Ruler, e-mail aartvanruler48@gmail.com, tel. 033 – 889 0305
• Henny van Dijk, e-mail  hennyvan.delft@kpnmail.nl, tel. 033 – 494 6978
Voor de Marcuskerk
• Ina Woltinge, e-mail inawoltinge@gmail.com, tel. 033 – 494 7222
• Johanneke Klaassen, e-mail  johanneke.klaassen@xmsnet.nl , tel. 033 – 494 6125

X