Kledingbeurs, terugblik

We hebben, woensdag 27 september 2023,  weer ontzettend geboft met het weer, prachtig was het.
Het liep de hele middag een beetje door met klanten en er is goed verkocht.

Het heeft een mooi bedrag opgeleverd van € 1.275,00.

Alle mannen en vrouwen die hebben meegeholpen, heel hartelijk bedankt!!
Zonder jullie hulp was het nooit gelukt, het was weer heel gezellig.
En iedereen die kleding heeft gebracht of kleding heeft gekocht ook jullie bedankt!!

 

 

X