Kringloop voor Redt een Kind zoekt vrijwilligers

Red een Kind is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze werkt voornamelijk in landen van centraal Afrika. Red een Kind zoekt de armsten van de armen op en kan zorgen voor perspectief om uit de armoede te ontsnappen. Deze organisatie geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Dat doet Red een Kind door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren. Meer informatie is te vinden op: www.redeenkind.nl

X