Leusden Geeft Warmte (2de fase!)

In mei hebben we de actie gestart voor het inzamelen voor minima van Leusden om hen te kunnen verblijden met een extra bijdrage voor de energienota. Dit is heel succesvol geweest, we hebben vele mensen kunnen blij maken met uw gift (totaal bijna €10.000,-).

De overheid geeft iedereen komende maanden 2x €190,- als energie compensatie. Denkt u ook: ik heb dit helemaal niet nodig, omdat ik een meer-jaren contract heb, deel dit ook nu met de mensen die geen geld hebben om zelf actie te ondernemen.

Met uw bijdrage willen wij mensen met een kleine beurs dit keer een pakket geven om hun energieverbruik te verlagen. Dus dit keer praktische materialen en instructie.

Doe ook mee.
Maak uw bijdrage over via NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL o.v.v. “Gift Energiecompensatie”. We werken hier samen met diverse partijen waaronder IkWilWatt.

Info: www.leusdengeeftwarmte.nl

X