Leusden Geeft Warmte

Onder het motto Leusden Geeft Warmte starten de samenwerkende kerken in Leusden een grote actie voor mensen met een kleine beurs (minima). Het doel is om hen ondersteuning te bieden in het bekostigen van hun energienota. De diaconie van de PgL doet hier natuurlijk actief aan mee, omdat wij geloven in verbondenheid tussen mensen in deze tijd. Hiermee vervullen wij met daadkracht één van de werken van barmhartigheid.

Iedereen krijgt van de overheid een compensatie van €400,-. Niet iedereen heeft dit direct nodig, maar de behoeftigen juist meer. Tenslotte grijpt de energiestijging hen véél meer aan dan de meesten van ons. Als hun energie nota met € 100,- stijgt, daalt hun week budget met zo’n 20% Met deze actie willen we deze mensen een steuntje in de rug geven.
Wilt u meer weten kijk dan op de website: www.leusdengeeftwarmte.nl.

We kunnen begrijpen dat u nog vele vragen hebt. Op de pagina met vragen en antwoorden geven we meer informatie over hoe u de energie compensatie zult ontvangen en hoe men bij ons een aanvraag voor hulp kan doen.
Doe ook mee.

Geef warmte en energie aan de mensen met een kleine beurs, help hen en voorkom dat ze in de schulden raken. Sta (een deel van) uw energie compensatie aan hen af en steun hen hiermee.

U kunt uw bijdrage overmaken via NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL onder vermelding van “Gift Energiecompensatie”. De projectgroep zal de giften verdelen onder de minima met medewerking van de Voedselbank en Lariks.

We hebben de zonnebloem als kenmerk voor de actie gekozen, omdat dit symbool staat voor de zon (=energie) en liefde. Heb samen met ons liefde voor onze medemens door deze actie te ondersteunen. Geef met een liefdevol hart.

 

X