‘Licht van God, licht voor ons, licht voor de wereld’

Sinds de startzondag 2017 is afgesproken dat bij het vertrek van de kinderen naar de kindernevendienst de tafelkaars zou worden aangestoken en de kinderen hun lantaarntje mee zouden krijgen van de dominee onder het uitspreken van de woorden: ‘Licht van God, licht voor ons, licht voor de wereld’.

We zijn nu enige tijd verder en we merken dat er verwarring is ontstaan over wanneer de tafelkaars aangestoken wordt.
Soms brandt deze al voor de dienst en soms niet. Dit verschilt ook per kerkgebouw.

Om de gang van zaken zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden heeft de kerkenraad besloten dat voortaan zowel de Paaskaars, als tafelkaars en lantaarntjes in beide kerken van tevoren worden aangestoken door de Commissie van Ontvangst.

De (gast-)predikant overhandigt dan de lantaarntjes aan de kinderen onder het uitspreken van de genoemde tekst, wanneer zij de kerkzaal verlaten

X