Moldavische soepmaaltijd in de 40dagentijd op donderdag 4 april

U/jij bent van harte uitgenodigd voor een Moldavische soepmaaltijd in de 40dagentijd. Een moment van bezinning, ontmoeting en solidariteit. De maaltijd vindt plaats op donderdag 4 april 2019 in de Dorpskerk. We beginnen om 19.00 uur met soep, brood en water. Aansluitend zal ds. Anette Sprotte ons meer vertellen over het onderwerp ‘missionaire gemeente’ en zij zal daarin de verbinding leggen met andere culturen/geloofstradities, m.n. in Moldavië.
Een mooie koppeling dus met het doel dat wij gedurende enkele jaren steunen: het project Edinet, Moldavië.
De bijeenkomst wordt afgerond om ca. 21.15 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De gehele opbrengst is bestemd voor het meerjarenproject Edinet, Moldavië.

Graag aanmelden uiterlijk 31 maart bij Rijk/Inge van Laar (secretariaat ZWO-groep):
e-mail: renivanlaar@gmail.com, tel. 033 – 495 3221 of via de intekenlijst in Dorpskerk/Marcuskerk.

Graag tot ziens op 4 april!
De ZWO-groep

X