Mooie opbrengst van de deurcollectes in de 40dagentijd: bijna 4.000 euro

In de 40dagentijd 2019 vroeg de ZWO-groep uw aandacht voor ons (Kerk in Actie) meerjarenproject Edinet, Moldavië. Wekelijks stelden we één of meer personen uit één van de dorpen rond Edinet aan u voor en werd bij de uitgang voor dit project gecollecteerd. U hebt u daarbij erg betrokken getoond en zeer gul gegeven!

In totaal werd er een bedrag van € 3.963,58 ingezameld; dat is inclusief de opbrengst van de bakacties en de Moldavische soepmaaltijd, en giften via de bank.
Heel veel dank daarvoor!

De ZWO-groep

X