Mooie opbrengst van de deurcollectes in de 40dagentijd

In de 40dagentijd van 2018 vroeg de ZWO-groep uw aandacht voor projecten van de diverse partners van Kerk in Actie in Oeganda. U hebt u daarbij erg betrokken getoond en zeer gul gegeven.
In totaal werd er een bedrag van € 3.786,67 ingezameld, dat is inclusief de opbrengst van de bakacties en giften via de bank.
Heel veel dank namens de  ZWO-groep.

X