‘Multo obrigado’ uit São Paulo, Brazilië

Via Piet Gilhuis ontvingen wij de vertaling van het bedankbriefje dat Estrela Nova, crèche en buurtcentrum voor jongeren in São Paulo naar ons toestuurde, na ontvangst van een bijdrage uit het legaat voor het Werelddiaconaat.

Een samenvatting hieruit:
“De bijdrage van de Protestantse Kerk van Leusden, die we via jouw bemiddeling
ontvingen, helpt nu al om de kwaliteit van onze zorg voor de 900 kinderen,
jongeren en volwassen in het district Campo Limpo (São Paulo) op peil te
houden.
We hebben in 2022 heel veel kunnen doen, maar we stonden ook voor veel
uitdagingen, vooral op financieel gebied.
Heel erg bedankt voor jullie bijdrage om ons hierin te ondersteunen. Wil zo
vriendelijk zijn om onze dank door te geven aan alle mensen van de
Protestantse Kerk in Leusden.”

Dat doen we bij deze!

De ZWO-groep

X