Neeltje Rietveld vertrekt – beroep aangenomen naar Eemdijk

Op zaterdag 15 januari 2022 heeft de Vaartkerk, PKN-gemeente in Eemdijk (foto), een beroep uitgebracht op Neeltje Rietveld. Inmiddels heeft Neeltje dat beroep aangenomen. Wij feliciteren haar en de Vaartkerk van harte.

Voor onze gemeente betekent het dat Neeltje haar werk hier neerlegt. Zowel de predikantstaken die ze tijdelijk uitvoerde, als haar werk als communicatiemedewerker en eindredacteur van het kerkblad.
Haar afscheid is gepland op zondag 13 maart.

Predikantenteam 
Aangezien het predikantswerk met het afscheid van ds. Anette en het vertrek van Neeltje in het vooruitzicht neerkomt op de schouders van alleen dominee Rob, lijkt het ons goed het predikantenteam zo snel mogelijk te versterken met een waarnemend predikant. Het aantrekken hiervan gaat waarschijnlijk sneller, omdat het om een tijdelijke aanstelling gaat, waarbij geen beroep wordt uitgebracht. Er is reeds contact opgenomen met de landelijke PKN.

Wanneer er meer bekend is over deze waarnemend predikant, of over het profiel van de te zoeken predikant, brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte. We realiseren ons dat het een onrustig jaar wordt, met veel afscheid nemen, kennis maken, zoeken en hopelijk ook beroepen. Maar we gaan in vertrouwen, want – zoals we op het kaartje aan de tulp schreven – ‘Van U is de toekomst’.

Beroepingswerk 
In het afgelopen jaar heeft de beroepingscommissie heel hard gewerkt om de vacature die was ontstaan met het vertrek van dominee Marleen op te vullen. Op verschillende manieren werden mogelijke kandidaten verzameld: ingebracht door gemeenteleden, van de PKN en via bredere contacten. Vervolgens werd hieruit in verschillende stappen een selectie gemaakt. Met zes kandidaten werden gesprekken gevoerd, met één kandidaat kwam het tot verdergaande gesprekken. Tijdens deze laatste fase werd helaas duidelijk dat de kandidaat wel geschikt, maar toch niet passend was. Daarom werd door zowel de beroepingscommissie als door de kandidaat zelf besloten niet met elkaar verder te gaan.

Als kerkenraad zijn we heel blij met en dankbaar voor het werk dat de beroepingscommissie tot nu toe heeft geleverd. Inmiddels is de vacature door het vertrek van dominee Anette echter enigszins veranderd. We denken daarom dat het goed is eerst nog eens goed naar het profiel van de te beroepen predikant te kijken. Zodra dit profiel is opgesteld, kan het zoeken naar een nieuwe predikant weer in volle vaart opgepakt worden.

Bert de Velde Harsenhorst, voorzitter kerkenraad

 

 

 

X