Nieuw project in Ulmu, Moldavië, van start

Met Palmpasen, 2 april 2023, was er de start van ons nieuwe project in Ulmu, centraal-Moldavië. Dit jaar zetten wij ons binnen de PgL in voor de Dagopvang van jongeren in Ulmu.

Ongeveer 30 jongeren (van wie de ouders in het buitenland werken) krijgen na schooltijd een warme maaltijd, eventueel bijles en/of huiswerkbegeleiding. Een meer ontspannende activiteit is de schaakles met de mogelijkheid om ook in de reguliere competitie uit te komen. De plaatselijke kerk met priester Pietru Pisica is voor al deze activiteiten de initiatiefnemer en begeleider.

En nu natuurlijk de eerste opbrengst voor dit project. Naast de inhoud van de collectemandjes, de geslaagde bakacties (in de Dorpskerk samen met de Kindernevendienst), waren er de bankovermakingen.
De totaalopbrengst was: € 2.096,46!

De ZWO-groep

 

 

 

X