Nieuwe diaken

We zijn blij, dat weer een gemeentelid bereid hebben gevonden om toe te treden tot de kerkenraad door het  ambt van diaken op zich te nemen. Dit is Gerda van de Lagemaat.  De kerkenraad is voornemens om Gerda van de Lagemaat in de dienst op 7 mei in de Dorpskerk te bevestigen als ambtsdrager.

X