Nieuws uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 31 mei zijn we druk geweest met het vaststellen van een aantal documenten die we nodig hebben om een nieuwe predikant te kunnen beroepen.

Het gaat dan om:
– een profielschets van de nieuwe predikant die we zoeken,
– het beleidsplan van de PgL,
– het beleidsplan van de diaconie,
– een beschrijving van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente.

Deze documenten zijn aangeboden aan de beroepingscommissie en worden, nadat ze daar besproken zijn, zo spoedig mogelijk op onze website gezet.

X