Nieuws van de beroepingscommissie

Donderdag 24 november 2022 staat er een gemeenteavond gepland. De beroepingscommissie heeft de kerkenraad geadviseerd een beroep uit te brengen. Als kerkenraad willen we toelichten waarom wij dit advies van harte overnemen.

Voorafgaand daaraan doet de beroepingscommissie verslag van haar werkzaamheden en de gevolgde procedure. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is de motivatie waarom wij menen dat de beoogde kandidaat naadloos past bij het door ons opgestelde profiel.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Plaats: Marcuskerk
tijd: 20.00
datum: donderdag 24 november

Eventuele vragen kunt u via de mail kwijt: bert.de.velde.harsenhorst@sbiformaat.nl.
U kunt ook een lid van de commissie aanschieten:
Titia Doorn, voorzitter; Piet Renkema, voorzitter; Mathilde Larink, secretaris; Wil Brethouwer-Anker; Agnes van de Kamp; Annemarie Hoogland; Herbert Luiten; Marion Luiten; Petra Oosterom-Brants; Gerrit Roseboom

 

X