Oecumenisch Avondgebed stopt

Ruim 40 jaar heeft het Oecumenisch Avondgebed haar diensten in de Marcuskerk gehouden.

Mede ingegeven door de impact van het coronavirus is besloten deze gebedsdiensten te beëindigen.

X