Oecumenische Pinksterdienst dit jaar vanuit de Dorpskerk

De pastores van de betrokken gemeenten hebben besloten om met Pinksteren de gezamenlijke dienst vanuit de Dorpskerk aan te bieden.

Deze oecumenische dienst komt in de plaats van de Pleindienst die we in andere jaren gewend waren.

Hierdoor komt de dienst van 9.00 uur te vervallen.
Er zal dus met Pinksteren één dienst zijn, vanuit de Dorpskerk, aanvang 10.00 uur.

Over verdere invulling van deze dienst zult u later verder worden geïnformeerd.

X