Online wijn- en honingverkoop voor Dagopvang Ulmu-Moldavië

We zijn er bijna… maar nog niet helemaal. Daarom:
Een online verkoopactie van Moldavische wijnen en honing, de eindspurt van ons project Dagopvang voor jongeren in Ulmu, Moldavië.

Veel gemeenteleden kennen inmiddels de heerlijke Moldavische wijnen en honing. Voor anderen misschien de eerste kennismaking? En met december in zicht….
De meeste van onze wijnen komen, via leverancier Promoldavie, van producent Chateau Vartely, en laat nou juist dit wijnhuis in Moldavië zijn uitgeroepen tot “beste wijnproducent van 2023”.

Via de volgende link komt u in het bestelformulier, daarin worden de wijnen en honing gepresenteerd. “Oude” bekenden maar ook interessante nieuwe:
https://forms.gle/NXcgiPw2avFmZTQv7

De wijnen en honing worden voor de Kerstdagen bij u thuis afgeleverd.

Denkt u: wijn en honing heb ik deze keer niet nodig, maar ik wil het project wel helpen met het laatste “zetje” dan kan dat natuurlijk ook: Diaconie Protestantse gemeente Leusden – bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. Dagopvang jongeren Ulmu.

De ZWO-groep

X