Ontmoetingsmiddag dinsdag 10 maart 2020 in de Marcuskerk

De heer Remco Reiding uit Amersfoort komt vertellen over het “Sovjet Ereveld” op Rusthof.
Hij heeft nationale bekendheid verworven door zijn tomeloze inzet om namen te achterhalen van de oorlogsslachtoffers die op Rusthof zijn begraven.
Hij probeert al een aantal jaren familieleden op te sporen in de Sovjet Unie van de soldaten die daar liggen begraven.
Van bijna tweehonderd slachtoffers heeft hij al nabestaanden opgespoord.
Het gaat om oorlogsslachtoffers uit vijftien verschillende landen.
Daarover heeft hij een heel interessant boek geschreven: “Kind van het Ereveld” (€ 19,95)

De meditatie zal worden gehouden door Ds. Jan Simon Ridderbos.

We beginnen om 14.30 uur en sluiten af om 16.30 uur.

U bent allen van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bellen met Iemeke Ketel, 033 – 434 3500

X