Ontmoetingsmiddag dinsdag 15 januari 2019 in de Marcuskerk: ‘Mijn jeugd in Nederlands-Indië’

Mw. Mary Leurs uit Leusden komt dinsdagmiddag 15 januari 2019 tijdens een Ontmoetingsmiddag in de Marcuskerk haar levensverhaal vertellen, hoe zij opgroeide in Nederlands-Indië als dochter van een adellijke Indische moeder en een Nederlandse vader.
Zij heeft de eerste 13 jaren een heel gelukkige jeugd gehad op een suikeronderneming.
Daarna kwam de vreselijke tijd van de Japanse overheersing.
Toen zij 19 jaar was, is zij teruggekeerd naar Nederland.
Ze heeft op hoge leeftijd nog een boekje geschreven over haar leven in Indië.

Ook willen wij graag alle medewerkers, die ons zo goed hebben geholpen het afgelopen jaar 2018, even in het zonnetje zetten en heel hartelijk bedanken voor hun inzet!

De meditatie zal verzorgd worden door Gerrit Roseboom.

Allen die belangstelling hebben om deze middag bij te wonen, zijn van harte welkom!

We beginnen om 14.30 uur en sluiten af om 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen.
Namens het Team
Iemeke Ketel, tel. 033 – 434 3500 of 434 3505

X