Ontmoetingsmiddag Marcuskerk

Dinsdag 10 oktober 2023 zal er een Ontmoetingsmiddag worden gehouden in de Marcuskerk.

Ds. Ids Smedema uit Leusden komt deze middag bij ons spreken over de uitdagingen en dilemma’s van het Krijgsmachtpredikantschap. Hij heeft na bijna 23 jaar afscheid genomen van de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij Defensie.
Als geestelijk verzorger en krijgsmachtpredikant heeft hij op verschillende plekken, waaronder ook in enkele oorlogsgebieden, dit bijzondere werk mogen doen. Dicht bij militairen en wat zij meemaken, in dienst van de kerk én van de overheid. En als een soort vooruitgeschoven post van de kerk in een wereld die vaak niet veel heeft met God, kerk en geloof. Of lijkt dat maar zo?
Over wat hij in dit bijzondere krachtenveld heeft meegemaakt en daarbij voelde, wil hij graag één en ander komen vertellen.

Allen die belangstelling hebben om deze middag bij te wonen zijn van harte welkom, ook vrienden en bekenden!
De middag is van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Deze middag kunt u ook beluisteren via de Kerkomroep!

Info: Iemeke Ketel, tel. 033 – 434 3500

 

X