Ontmoetingsmiddag Marcuskerk

Dinsdag 4 april 2023 zal er een Ontmoetingsmiddag worden gehouden in de Marcuskerk.
Op weg naar Pasen!

Deze middag in de Stille Week zullen wij een viering houden om het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken en dat zal leiden tot de opstanding op Paasmorgen. We gebruiken een liturgie met het thema: ‘Uit de gebrokenheid’.

Ds. Erica Hoebe zal aan deze viering meewerken en de muzikale begeleiding zal verzorgd worden door Astrid Sparreboom en Teun van Dalen met zang en instrumenten.

Wij hopen met elkaar op een gezegende middag.
Allen die belangstelling hebben om deze middag bij te wonen zijn van harte welkom, ook vrienden en bekenden!

Deze middag kunt u ook beluisteren via de Kerkomroep!

De middag is van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Info: Iemeke Ketel (tel. 033 – 434 3500)

 

X