Opbrengst collecte

Zondag 6 november 2022 werd er gecollecteerd voor de Stichting Straatpastoraat te Amersfoort

De collecte heeft een bedrag van € 963,25 opgebracht.

De penningmeester van de Diaconie heeft dit bedrag in dank ontvangen.

Iedereen die heeft bijgedragen aan de voortzetting van dit belangrijke werk zijn we zeer dankbaar!

Uw diakenen

X