Opbrengst Collecte Interventiefonds/ABCD Commissie

Op de laatste dag van het vorig jaar (Oudejaarsdienst 31 december 2022) is er voor het Interventiefonds van onze diaconie gecollecteerd. Met dit fonds helpen we alle mensen in Leusden die tijdelijk in financiële nood komen. De collecte, die alleen in de Dorpskerk werd gehouden, heeft € 669,70 opgebracht.

Een mooie opbrengst waar we een aantal mensen in de directe omgeving mee kunnen helpen om te voorkomen dat ze in grotere schuld problemen komen.

Alle gevers hartelijk dank

 

X