Opbrengst collectes

De opbrengst van de collecte op zondag 22 november 2020, voor de aanschaf van een professionele grondbox is geworden: € 946,75. Met deze mooie opbrengst kan de grondbox door het Kinderhospice in De Glind worden aangeschaft.

De collecte van zondag 29 november 2020 voor het pastoraat “Omzien naar elkaar” heeft € 464,– opgebracht.

Voor de collecte van zondag 13 december “Daarom Kerst” is het mooie bedrag van € 525 ,–binnengekomen.

X