Opbrengst collectes 16 en 23 mei

Opbrengst van twee collectes

Collecte 16 mei voor een zendingsproject van Kerk in Actie voor de organisatie van een Bijbelcompetitie onder Egyptische jongeren.

De opbrengst was € 689,20

De ZWO-groep bedankt allen die hieraan hebben bijgedragen.


Collecte Oecumenische Pinksterviering 23 mei voor Giro 555
Samen in actie tegen Corona.

In totaal is er op de rekening van de Diaconie PgL € 1.700,00 binnengekomen voor Giro 555.

Alle gevers onze hartelijke dank!
De gezamenlijke kerken van Leusden.


 

X