Opbrengst collectes 40dagentijd

Op Palmpasen (31 maart 2024) was ZWO de laatste werkgroep van de Diaconie om het collectedoel toe te lichten. De collecte was bestemd voor het nieuwe project in Ghana: het stoppen van kinderslavernij in de visserij. De collecte heeft (incl. het mooie al eerder bekendgemaakte resultaat van de bakactie in beide kerken) € 2.228,90 opgebracht. Daarmee kunnen Kerk in Actie en lokale partner Challenging Heights veel goeds doen.

Hiermee is een periode van mooie (wereld)diaconale collectedoelen afgerond. In totaal hebben alle collectes de fantastische opbrengst van € 8.771,62 opgeleverd.

 

 

 

X