Opbrengst collectes

De collecte op Eerste Paasdag, 31 maart 2024, met als doel de aanschaf van Paaskaarsen voor beide kerken en voor alle kaarsen die het gehele jaar door bij allerlei gelegenheden worden uitgedeeld, heeft het bedrag opgebracht van 875,71 euro.

De collecte van 7 april bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, heeft ook een mooi bedrag opgebracht, namelijk 428,16 euro.

X