Opbrengst 3 april Kerkinactie project voor jongeren in Bolivia

Opbrengst collecte van 3 april

Op zondag 3 april is er gecollecteerd voor een Kerkinactie project voor jongeren in Bolivia – Fundecor.
De jongeren hebben in het zuiden van Bolivia te kampen met problemen ontstaan door de klimaatveranderingen. Door cursussen worden ze geholpen de landbouwproblemen het hoofd te bieden. Ook worden ze aangemoedigd om voor hun rechten op te komen. Zo kunnen ze in hun eigen regio blijven wonen en werken en hoeven ze niet naar de steden om werk te zoeken.

De opbrengst was 889,20 euro.

Alle gevers hartelijk dank!
De werkgroep Groene Kerk

X