Opbrengst kerstcollecte: 1924,20 euro

Tijdens het kinderkerstfeest en de diensten op Eerste Kerstdag 2022 werd gecollecteerd voor de opvang van vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Een prachtige opbrengst kan naar Kerk in Actie worden overgemaakt; er kwam maar liefst € 1.924,20 binnen.
Alle gevers, groot en klein hartelijk bedankt!

de ZWO-groep

X