Oproep versterking CVO Marcuskerk

De Commissie van Ontvangst (CVO) van de Marcuskerk is dringend op zoek naar versterking wegens het teruglopen van het aantal duo’s dat tijdens de zondagse erediensten beschikbaar is.

De CVO zorgt ervoor dat de kerkdeur tijdig wordt geopend, de kaarsen branden en een glas water voor de predikant op de kansel wordt klaargezet. Verder is de CVO-er gastheer/vrouw voor de kerkgangers, luidt de klok, en verleent zo nodig op andere wijze assistentie, om bij te dragen aan een soepel verloop van de dienst.

Wij zoeken vrijwilligers die, samen met een collega, eens in de 5 à 6 weken bereid zijn om dienst te doen op zondagochtend.

Als u meer informatie wenst, of als u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met Marinus van Santen, e-mail m.van.santen@kpnmail.nl.

 

X