Orgel Dorpskerk doet het weer

Kerkgangers in de Dorpskerk kunnen zondags het orgel weer horen.
Het orgel was sinds 19 september buiten gebruik voor groot onderhoud en enkele aanpassingen en reparaties. Dat gebeurde allemaal in het kader van de subsidietoezegging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de jaren 2017-2022. Het nu uitgevoerde werk hoort bij een meerjarenplan voor het onderhoud van ons orgel.
Omdat het orgel die vijf weken niet kon worden gebruikt, werd de samenzang begeleid op de piano. Orgelmaker Elbertse uit Soest heeft het orgel woensdag 19 oktober 2022 gestemd en wel opgeleverd.

X