1000 euro voor overstromingsramp in Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de hefstigste regens ooit. Grote overstromingen waren het gevolg. Ca. 1/3 van het land kwam onder water te staan.Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest en beschadigd.

Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Ook liggen ziektes zoals cholera en tyfus op de loer.

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.

Onder het motto “Snelle hulp is dubbele hulp” heeft de ZWO-groep besloten om € 1.000,00 uit het legaat “Geerte (Lievaart) Wereldwijd” voor dit doel te bestemmen.

de ZWO-groep

 

X