Pinkster zendingscollecte op 5 juni 9 uur in de Dorpskerk

Pinksteren Feest van Hoop
Pinksterzendingscollecte op zondag 5 juni
in de dienst van 9 uur in de DORPSKERK

Veel inwoners van Kwa-Zulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken.
Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en hen in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.
De collecte-opbrengst op zondag 5 juni in de dienst van 9 uur in de Dorpskerk is voor dit prachtige werk van ACAT, partnerorganisatie van Kerk in Actie. (De collecte, die gehouden wordt tijdens de Pleindienst is bestemd voor een ander mooi doel).

U kunt een gift overmaken op rekening
NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leusden
o.v.v. PINKSTERCOLLECTE 2022 ZUID-AFRIKA
.
Of via het collectemandje bij de uitgang van de Dorpskerk.

Van harte aanbevolen.
De ZWO-groep

X