Publicatie jaarrekeningen 2022

Maandag 22 mei 2023 zijn de jaarrekeningen 2022 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen voorlopig goedgekeurd door de Kerkenraad. Conform de regels van de PKN volgt er daarna een terinzagelegging termijn van twee weken.
Op de website van onze kerk staat van beide jaarrekeningen een samenvatting met toelichting. Desgewenst kunt u deze samenvatting ook telefonisch of via email opvragen bij Marjolein Zweverink van het Kerkelijk Bureau.

Door het aanklikken van onderstaande links komt u direct bij de samenvattingen.

College van Kerkrentmeesters:
https://pgleusden.nl/wp-content/uploads/2023/05/jaarrekening-pgleusden-2022-1.pdf

College van Diakenen:
https://pgleusden.nl/wp-content/uploads/2023/05/jaarrekening2022diaconie.pdf

Voor belangstellenden liggen de volledige jaarrekeningen gedurende 2 weken ter inzage tijdens de spreekuren van het Kerkelijk Bureau in Dorpskerk en Marcuskerk. In het kerkblad vindt u verdere informatie over de spreekuren en de bereikbaarheid van het Kerkelijk Bureau. Voor vragen over de jaarrekeningen kunt u via email contact opnemen met de penningmeesters.

Reacties op de jaarrekeningen kunt u tot 9 juni 2023 sturen naar de scriba van de Kerkenraad scriba@pgleusden.nl. Hierna zal de Kerkenraad de beide jaarrekeningen definitief vaststellen.

 

X