Resultaat collecte en kaarsenverkoop, het 4e kwartaalproject van de Diaconie

Zondag 14 november 2021 was er weer een Moldavisch accent tijdens en na de dienst in beide kerken.
Ds. Evert Overeem vertelde in de Dorpskerk spontaan iets over de moeizame start van het jonge land in 1991.
Daarna werd de collecte gehouden met als bestemming het opzetten van een computerlokaal voor kansarme jongeren in één van de Moldavische dorpen.

Inmiddels is het ‘Leusdense’ project door Kerk in Actie bekendgemaakt, de gele bus hierbij speelt daarbij een belangrijke rol, maar daarover meer in een nadere kennismaking binnenkort……

De collecte en de kaarsenverkoop na de dienst brachten het fantastische bedrag van € 1.598,65 op. Met de eerder ingezamelde gelden zijn we nu op de helft van het benodigde bedrag van € 6.430,00.
Alle gevers onze hartelijke dank!

De Diaconie/ZWO-groep

 

X