Rommelmarkt: nog een paar leden voor de commissie nodig!

De eerste oproep tot nieuwe commissieleden heeft als resultaat gehad dat zich inderdaad een paar personen gemeld hebben om de Rommkelmarktcommissie te versterken.

Als er nog twee personen bijkomen, kunnen we de Rommelmarkt volgend jaar organiseren, dan kunnen we de taken zo verdelen dat niemand een te groot aandeel in de organisatie heeft en het voor iedereen qua tijd te doen is.

Daarom nogmaals de oproep: wie wil er meewerken om in het voorjaar van 2024 een Rommelmarkt te organiseren? Invullen van de taken doen we met elkaar. Graag willen we het team compleet hebben voor oktober, want dan moeten we met de voorbereiding beginnen als we alles op tijd klaar willen hebben.

De Rommelmarkt is een evenement dat bindt, enthousiasme oproept en bovendien een mooi bedrag oplevert voor de kerk en goede doelen. We doen het als gemeenteleden met elkaar.

Als er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met Aad Vons (tel. 06 – 5326 8398) of
Piet Renkema (06 – 1395 9963).

X