Uitnodiging korte vieringen van het Heilig Avondmaal in kleine kring

De kerkenraad van onze gemeente biedt drie keer per jaar (in de week voor Pasen, maand augustus en in de Adventstijd) een korte dienst aan, waarbij het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Deze vieringen zijn speciaal bestemd voor mensen, die momenteel de reguliere diensten op de zondag, niet meer (kunnen) bezoeken.

 Wij nodigen u van harte uit voor een van de vieringen op donderdag 24 november in de Dorskerk of op vrijdag 25 november 2022 in de Marcuskerk. 

Voorganger in de dienst van donderdag 24 november zal ds. Udo Doedens zijn. Voor de dienst van vrijdag 25 november gaat ds. Rob Doesburg voor.

De vieringen beginnen om 15.00 uur, vanaf 14.30 uur staan koffie en thee voor u klaar.
Uiteraard mag u/jij, iemand vragen om de dienst samen bij te wonen.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de diensten van de Kerktaxi. Neem dan indien mogelijk een paardagen van te voren contact op met Renze Steringa. (tel. 06 – 4116 1430, mail r.steringa@kpnmail.nl)

Contact opnemen met de diaconie kan ook:
Piet Renkema, tel. 033 494 07 14, of per mail pietrenkema@pgleusden.nl
Jan Enthoven, telefoon 033-494 28 99, of per mail janenthoven@pgleusden.nl
 

X