Uitslag enquête ‘Voortgang van de Moldavië-projecten vanaf 1-1-2023’

Om te zeggen dat we met reacties werden bedolven, zou wat overdreven zijn; maar toch hebben 24 van u de moeite genomen een formulier in te vullen. En degenen die niet hebben gereageerd, staan vermoedelijk achter de aanpak die wordt gevolgd.
Maar liefst 66% koos voor optie 1: voortzetting van de huidige opzet.
26% koos voor optie 2: het beperken tot twee collectes per jaar voor Moldavië.
8% koos voor optie 3: met een groep Moldavische en Leusdense jongeren naar Taizé.

Al met al was uw steun groot genoeg voor de ZWO-groep om te besluiten om in ieder geval in 2023 door te gaan met Moldavië.

Vier gemeenteleden hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in een eventuele gemeentereis naar Moldavië.
Verder veel positieve reacties over ons werk voor de naasten ver weg want naast Moldavië ondersteunen we, kort of wat langer, projecten in meerdere landen.

Samen met u zijn we de kerk in actie!

de ZWO-groep

 

 

 

X