Vacante plaats Kerkenraad opgevuld

Door het afscheid van Leo Lindhout onlangs als ouderling is er een vacante plaats ontstaan binnen de kerkenraad en hadden wij geen afvaardiging meer namens onze kerkenraad binnen de Raad van Kerken Leusden.
Wij zijn dan ook verheugd te melden, dat Maarten de Vries bereid is gevonden deze plek op te vullen en om onze verbinding te zijn met de Raad van Kerken.

X